Privacy verklaring

In de privacyverklaring wordt toegelicht hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken wanneer je gebruik maakt van onze website, ‘https://laureazorgservice.nl’ (hierna genoemd: “de website”). Deze privacyverklaring is van toepassing op deze website en de dienstverlening van Laurea Zorgservice. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens (hierna te noemen ‘gegevens’) worden daarom met zorg verwerkt en beveiligd. Bij het verwerken houden wij ons aan de eisen die de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt. Hieronder leggen wij uit hoe we dat doen.

Algemeen

Aanvragen middels de website:

Zodra je contact met ons opneemt over onze diensten, kunnen de e-mails die je verzendt informatie bevatten, zoals jouw naam, adres, leeftijd, geslacht, e-mailadres en jouw verzoek. We gebruiken deze informatie als volgt:

  • In overeenstemming met het gerechtvaardigd belang dat we hebben bij het promoten van ons bedrijf zullen we jouw aanvraag verwerken om je informatie te verstrekken over de diensten die wij aanbieden;

  • Daarbij kunnen wij onder meer op jouw aanvraag reageren;

  • We gebruiken Hubspot CRM om bij een aanvraag via de website om jouw e-mailadres en de door jou verstrekte informatie te verwerken en om je uitnodigingen en marketingmateriaal toe te sturen. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Hubspot CRM zie https://legal.hubspot.com/privacy-policy;

  • We kunnen ook informatieverzoeken verwerken zodat wij de stappen kunnen nemen die je van ons vraagt ten behoeve van het sluiten van een overeenkomst om u onze diensten te leveren.

Je bent niet verplicht ons enige informatie te verstrekken. Daarentegen is het mogelijk dat wij je geen hulp kunnen bieden, indien wij niet beschikken over alle relevante informatie.

Marketing

Laurea Zorgservice gebruikt jouw gegevens om je, in overeenstemming met onze gerechtvaardigde belangen, marketing e-mails te sturen over onze diensten of evenementen die vergelijkbaar zijn met of gerelateerd zijn aan de diensten die je eerder van ons hebt ontvangen.

Werving

Wanneer je via deze website naar een functie solliciteert, worden de persoonsgegevens in jouw sollicitatie door ons verzameld. Je persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van het beheer van onze activiteiten in verband met werving en selectie.

Jouw persoonsgegevens worden gedurende twaalf maanden na de datum van de sollicitatie door ons bewaard. De gegevens worden gebruikt om onze wervingsinspanningen en selectieprocedure te verbeteren, maar worden ook gebruikt als talentenpool. Zodra er een nieuwe vacature is hebben we eenvoudig toegang tot de gegevens van kandidaten die in het verleden interesse hebben getoond in ons bedrijf en kunnen we contact met hen opnemen om te zien of ze beschikbaar zijn voor een nieuwe uitdaging.

Indien je een bezwaar hebt tegen het bewaren van jouw gegevens voor deze doeleinden, neem dan contact op met [email protected]

Cookies

We maken gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van statistieken. Daarnaast, maken wij gebruik van Calendly voor het inplannen van afspraken. Hier is sprake van cookies op het moment dat je gebruik maakt van de afspraken kalender. Dit zijn uitsluitend functionele cookies, zodat de applicatie naar behoren functioneert.

Bekijk de ons cookiebeleid voor gedetailleerde informatie omtrent ons cookie gebrui. 

Bewaartermijn

Laurea Zorgservice bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Algemene contactgegevens bewaren we zolang dat nodig is om contact te hebben. Ben je een klant, dan bewaren we jouw gegevens natuurlijk zolang je klant bent bij ons. We bewaren de gegevens die we nodig hebben om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals richting de Belastingdienst) zolang dat nodig is op grond van die wettelijke bepaling.

Als je je hebt uitgeschreven van de nieuwsbrief, word je onmiddellijk van de mailinglist verwijderd.

Delen van gegevens

Laurea Zorgservice deelt jouw persoonsgegevens alleen met partijen die haar ondersteunen bij het uitvoeren van de overeenkomst met jou en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de geldende privacywetgeving. Hiermee zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Beveiligingsmaatregelen

Laurea Zorservice vindt de beveiliging van jouw gegevens heel belangrijk. Om die reden zorgt zij voor passende beveiligingsmaatregelen. Zo voorkomen we dat jouw gegevens verloren gaan of in de onbevoegde handen terecht komen. Enkele van deze maatregelen tref je hieronder aan:

– onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, die bijvoorbeeld via een contactformulier worden verstrekt, versleuteld verzonden;

– onze IT-systemen zijn bijgewerkt en beveiligd;

– we hebben een streng toegangsbeleid. Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;

– we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken.

Jouw rechten

Je hebt verschillende rechten ten aanzien van jouw privacy. Zo kun je ons verzoeken jouw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Daarnaast heb je het in bepaalde gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben elektronisch naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Wijzigingen

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacyverklaring, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

Versie december 2021